Pilih Tiket
Pembayaran
Selesai

Reservasi Tiket

Informasi Tiket
Kategori Harga Tiket (Rp) Kuantitas Total (Rp)
1. Tiket Borobudur Domestik Dewasa 40.000

0

2. Tiket Borobudur Domestik Anak 20.000

0

5. Paket Borobudur & Prambanan Dewasa 75.000

0

6. Paket Borobudur & Prambanan Anak 35.000

0

7. Paket Borobudur & Ratu Boko Dewasa 75.000

0

8. Paket Borobudur & Ratu Boko Anak 35.000

0